LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng kết công tác năm 2015
Ngày đăng 18/01/2016 | 15:22  | View count: 534

Ngày 14/01/2016, Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng tổng kết công tác Văn phòng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Các đồng chí Lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện Đan Phượng đã tới dự, phát biểu và trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015 và Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Văn phòng

Ngày 14/01/2016, Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng tổng kết công tác Văn phòng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Các đồng chí Lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện Đan Phượng đã tới dự, phát biểu và trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2015 và Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Văn phòng. 

Năm 2015, với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp, Văn phòng HĐND và UBND huyện và Văn phòng UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các mặt công tác được giao, giúp Thường trực HĐND, UBND huyện, xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Ba - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả công tác Văn phòng năm 2015

Công tác văn thư, lưu trữ thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, việc quản lý văn bản đi - đến đảm bảo khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, công tác bảo vệ bí mật nhà nước được thực hiện theo đúng Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn khác

Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân được chú trọng, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng UBND các xã, thị trấn đã tham mưu cho UBND huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện đã tiếp nhận 2.101 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 2.047 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn 11 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết 43 hồ sơ. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, thị trấn được bố trí thuận lợi cho tổ chức, công dân giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 63.513 hồ sơ, đã giải quyết 63.513 hồ sơ, đạt 100%.

Công tác thi đua khen thưởng được phát huy, trong năm Văn phòng HĐND và UBND huyện đã ban hành kế hoạch phát động thi đua chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Văn phòng, đã có 4 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen trong đợt phát động này.

Đồng chí Tạ Văn Thủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu  tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Thủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả công tác Văn phòng đã đạt được trong năm 2015 và nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2016, đề nghị mỗi cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác Văn phòng ngoài sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc còn cần phải nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nhất là công tác cải cách hành chính, đối nội, đối ngoại, giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền... góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức -  Phó Chủ tịch UBND huyện  trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 06 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng năm 2015./.

      Trịnh Thị Thu Thủy

VP.HĐND và UBND huyện Đan Phượng

TIN TỨC NỔI BẬT

 

THÔNG TIN PHÁT NGÔN

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

HỎI ĐÁP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 31
Tổng: 0