LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Song Phượng tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2019
Ngày đăng 14/01/2020 | 08:53  | View count: 49

Chiều ngày 10/01/2020, UBND xã Song Phượng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND và sự tập trung quyết liệt, điều hành sáng tạo của UBND cùng với sự lỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nên xã Song Phượng đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, bình quân thu nhập/1ha canh tác đạt 350 triệu đồng; Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, toàn xã 1.057/1.122 hộ, đạt 94,2% gia đình được công nhận văn hóa; Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người có công. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Xã được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua tổng kết 10 năm “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, UBND huyện công nhận danh hiệu thi đua cho 04 Tập thể lao động tiên tiến, công nhận 01 danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

Ảnh: Lãnh đạo xã trao bằng khen cho các Tập thể

Tại hội nghị, UBND xã Song Phượng đã biểu dương khen thưởng 05 cá nhân lao động tiên tiến và 23 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019./.

Nguyễn Nhi- Trung tâm VHTTTT huyện