LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH THỊ TRẤN PHÙNG VÀ XÃ SONG PHƯỢNG TỔ CHỨC KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG- AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4
Ngày đăng 17/08/2018 | 14:14  | View count: 501

Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Thị trấn Phùng và xã Song Phượng phối hợp tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng - an ninh cho 64 học viên đối tượng 4 là Đảng viên mới kết nạp, cán bộ hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội hai địa phương.
Toàn cảnh các đại biểu dự Khai mạc.
Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8), các học viên được giảng viên là cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện truyền đạt 05 chuyên đề về: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sau khai mạc,  học viên học tập chuyên đề thứ nhất về Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới.  Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ theo quy định./.
                                          Nguyễn Nga - Trung tâm VH TT và TT

TIN TỨC NỔI BẬT

 

THÔNG TIN PHÁT NGÔN

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

HỎI ĐÁP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 134
Tổng: 0