HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Xã Thượng Mỗ chi hỗ trợ 43 người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày đăng 17/08/2021 | 08:49  | Lượt xem: 218

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đan Phượng, chiều 13/8/2021, Ủy ban nhân dân xã Thượng Mỗ đã tổ chức chi hỗ trợ cho 43 người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm trên địa bàn xã. Các đối tượng được hỗ trợ một lần với mức 1.500.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 68/NĐ-CP của ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Hình thức chi trả trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Quá trình thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

Thượng Mỗ là một trong những xã đầu tiên trên địa bàn huyện sớm thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Quá trình triển khai rà soát, chi trả đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Qua đó, góp phần giảm thiểu những tác động của đại dịch Covid - 19, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động./.