HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Xã Song Phượng tổ chức tổng kết công tác bầu cử
Ngày đăng 14/06/2021 | 17:40  | Lượt xem: 414

Sáng ngày 12/6/2021, tại Nhà văn hóa xã, Uỷ Ban bầu cử xã Song Phượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
Đồng chí Tạ Văn Thủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban bầu cử huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử xã và các tập thể, cá nhân được khen thưởng về dự.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử xã Song Phượng xác định và nhận thức rõ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, các công việc được tiến hành một cách khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; chủ động chuẩn bị các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác bầu cử trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Kết quả, cử tri trong xã tập trung tham gia bầu cử sớm, nhanh, đạt tỷ lệ 100%; bầu đảm bảo cơ cấu, thành phần đối với đại biểu Quốc hội và đai biểu HĐND các cấp, đặc biệt bầu đủ 25 đại biểu vào HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026.
Đồng chí Tạ Văn Thủy - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban bầu cử huyện về dự động viên và phát biểu chỉ đạo. Trong thời gian tới HĐND xã Song Phượng cần tổ chức tốt kỳ họp thứ Nhất, kiện toàn nhân sự, các chức danh chủ chốt; chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xây dựng Chương trình, dự thảo Nghị quyết cả nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, tập trung rà soát xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quân sự, tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường... 

Ảnh: Đồng chí Tạ Văn Thủy - Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ Ban bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, UBND huyện, xã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ảnh: Lãnh đạo UBND xã trao khen thưởng cho các cá nhân.