HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Xã Liên Hồng sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
Ngày đăng 19/05/2021 | 07:54  | Lượt xem: 339

Đến ngày 18/5/2021, xã Liên Hồng cơ bản hoàn tất các công việc phục vụ cho ngày hội toàn dân, ngày bầu cử 23/5/2021 diễn ra vào ngày Chủ nhật tuần này. 
Xã có 44 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được phân bổ về 7 đơn vị bầu cử để bầu 26 đại biểu. Tổng số cử tri toàn xã là 5.566, trong đó có 5.566 cử tri bầu 3 cấp đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND huyện; bầu đại biểu HĐND xã có 5.560 cử tri. Công tác trang trí trực quan, phòng chống dịch Covid-19  tại 7 khu vực bỏ phiếu cơ bản đã hoàn thành phục vụ cuộc bầu cử.   

Ảnh: Khu vực bỏ phiếu nhà văn hoá thôn Hữu Cước được trang trí trang hoàng.

Xã đã treo 60 băng zôn, khẩu hiệu, 80 pa nô, biểu ngữ, trên 1000 cờ, hồng kỳ tại các trục đường chính của xã, thôn, trụ sở nơi làm việc, nhà văn hoá và các khu vực bỏ phiếu. Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tuyên truyền lưu động về phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền bầu cử; đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã tạo không khí phấn khởi trước ngày hội toàn dân./.