HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Đan Phượng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 30/12/2022 | 16:00  | Lượt xem: 61

Trong ngày 30/12/2022, tại hội trường UBND xã, HĐND Đan Phượng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức thành công Kỳ họp thứ 5.

Đồng chí Nguyễn Gia Hiển- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Tổ số 01 đại biểu HĐND huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã về dự.

Kỳ họp HĐND xã Đan Phượng đã thực hiện tốt các nội dung, chương trình kế hoạch để ra: Thực hiện thông qua Tờ trình và lấy phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND đối với đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc- Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã được luôn chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tháp; bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với đồng chí Chu Quảng Đông- Phó Bí thư Đảng ủy xã; miễn nhiệm chức danh Trưởng, phó các ban của HĐND; miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã; kiện toàn bẩu bổ sung các chức danh Trưởng, phó các ban của HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 và kiện toàn bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Sinh- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã.

Ảnh: Các đại biểu bỏ bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

 

Ảnh: Đại diện lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các đại biều trúng cử các chức danh HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tổ số 01 đại biểu HĐND huyện thông qua kết quả Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Lãnh đạo UBND, các ban của HĐND, UBMTTQ Việt Nam xã thực hiện thông qua các báo cáo theo quy định; thực hiện tiếp thu và trả lời các ý kiến của các đại biểu HĐND xã.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ 05 HĐND xã Đan Phượng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã ban hành được 11 Nghị quyết: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng, phó các ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng, phó các ban của HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa 2021- 2026; Nghị quyết về việc xã nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết  về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết về kế hoạch quản lý, sử dụng đất, đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 11/2020/NQ- HĐND ngày 25/12/2020 về việc hỗ trợ kinh phí hỏa táng trên địa bàn xã từ năm 2021- 2025 và Nghị quyết về chương trình ban hành các Nghị quyết năm 2023.