HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Hạ Mỗ khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày đăng 30/12/2021 | 15:01  | Lượt xem: 205

Sáng ngày 28/12/2021, HĐND xã Hạ Mỗ tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 4 khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022. 

Ảnh: Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Hạ Mỗ

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND xã Hạ Mỗ báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động tiêu cực to lớn của dịch Covid-19. Song kinh tế - xã hội của xã Hạ Mỗ năm 2021 vẫn cơ bản ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 14,5 tỷ đồng, đạt 100% dự toán; thu nhập bình quân đầu người 71 triệu đồng/ người/năm; duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. 
Tiếp đó, các đại biểu HĐND xã Hạ Mỗ đã nghe các báo cáo các lĩnh vực cụ thể của UBND xã; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND và báo cáo của các ngành về công tác xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. 
Trong chương trình kỳ họp, HĐND xã Hạ Mỗ sẽ thảo luận cho ý kiến và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; Dự toán và phân bổ ngân sách xã hội năm 2022; Phê chuẩn mức hỗ trợ kinh phí khuyến khích thực hiện hỏa táng, xã Hạ Mỗ giai đoạn 2022- 2026./.