HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Hỗ trợ mô hình trồng bưởi theo hướng Viet GAP tại xã Trung Châu
Ngày đăng 26/05/2021 | 10:45  | Lượt xem: 399

Mới đây, Hội Nông dân xã Trung Châu phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Gà Nội và huyện tổ chức hỗ trợ phân bón, túi bao quả cho các hội viên nông dân thực hiện mô hình sản xuất thâm canh bưởi theo hướng Viet GAP.

Ảnh: Hội viên nông dân xã Trung Châu thực hiện mô hình nhận hộ trợ phân bón.

Xã có 18 hộ hội viên thực hiện Chương trình, mô hình sản xuất thâm canh bưởi theo hướng Viet GAP với tổng diện tích 05 ha. Các hộ được cán bộ chuyên môn của Trung tâm Khuyến nông Thành phố, Trung tâm Khuyến nông huyện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trong các thời kỳ cây sinh trưởng, phát triển và thu hoạch quả. Ngoài ra, các hộ được hỗ trợ 50% giá thành vật tư nông nghiệp gồm: Gần 14.300 kg phân bón các loại, 50.000 túi bao quả và thuốc trừ sâu, bệnh.

Ảnh: Diện tích bưởi được các hộ nông dân bao quả.

Qua Chương trình thực hiện mô hình, nhằm động viên, khuyến khích các hộ hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấy cây trồng- vật nuôi theo định hướng quy hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình số 07- CTr/ HU của Huyện ủy về “ Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với tiêu chí phát triển thành quận giai đoạn 2021- 2025”.