HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Cấp uỷ, chính quyền xã Hồng Hà đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân.
Ngày đăng 29/07/2022 | 10:29  | Lượt xem: 89

Sáng ngày 28/7/2022, Đảng uỷ xã Hồng Hà tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2022.

Toàn cảnh các đại biểu dự Hội nghị

Để chuẩn bị cho buổi đối thoại trực tiếp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã nắm tình hình dư luận trong nhân dân, tổng hợp được 46 ý kiến, kiến nghị, tập trung ở 6 nhóm vấn đề, trong đó: Kinh tế (6), quản lý đất đai (19), xây dựng cơ bản (7), văn hoá (9) và an ninh trật tự (5).

Chủ toạ chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn 10 lượt ý kiến của nhân dân đã nêu những vướng mắc, đề nghị cấp ủy, chính quyền giải đáp về vấn đề quản lý, sử dụng đất đai trong đó tập trung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, xử lý vi phạm đất đai, cho thuê đất vùng bãi sông Hồng; vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và kênh tiêu T1-2; giải pháp để phát triển kinh tế cho Nhân dân khi bị thu hồi đất xây dựng dự án cụm công nghiệp của xã…

Hội viên Hội Nông dân phát biểu ý kiến về phát triển kinh tế

Các ý kiến của nhân dân được các đồng chí lãnh đạo xã và cán bộ chuyên môn tiếp thu, trả lời ngay tại hội nghị.
Thông qua Hội nghị đối thoại nhằm giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cán bộ, hội viên và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.