HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Đại hội Hội Người cao tuổi xã Liên Hồng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp
Ngày đăng 28/06/2021 | 08:48  | Lượt xem: 298

Sáng 24/6/2021, Hội Người cao tuổi xã Liên Hồng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 thành viên, bầu Ban Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo số lượng, thành phần được phân bổ.

Đại hội Hội Người cao tuổi xã Liên Hồng lần thứ VI cũng tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Người cao tuổi xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 - 2020, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Nhiệm kỳ qua, dưới sự hướng dẫn của của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Liên Hồng cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể xã, cán bộ, hội viên Người cao tuổi địa phương đã triển khai có kết quả chương trình hành động và phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao, chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" trên cả ba mặt: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc tốt và phát huy vai trò người cao tuổi; chương trình bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chương trình xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều đạt cao. Cụ thể: công tác tập hợp người cao tuổi vào hội đạt 979 hội viên, chiếm tỷ lệ trên 97% tổng số hội viên vào hội,  vượt chỉ tiêu 2,06%. Hằng năm, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Thực hiện chính sách xã hội đối với người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ đạt 100%. Người cao tuổi được khám định kỳ trong 7 năm đạt 14 nghìn lượt người, số người cao tuổi có sổ theo dõi sức khỏe ban đầu là 700 hội viên, 465 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. 4/4 chi hội đều đạt danh hiệu "Tuổi cao, gương sáng" hằng năm. 96% người cao tuổi đạt danh hiệu "Tuổi cao, gương sáng". Tổng số gia đình hội viên người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm gần 96%.
Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi xã Liên Hồng lần thứ V góp phần khẳng định vị trí, vai trò, uy tín, tiềm năng của người cao tuổi, đóng góp hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị ở sơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng xã Liên Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Với những kết quả đạt được trong 7 năm qua, nhiều tập thể, cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi xã Liên Hồng được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, có 5 giấy khen tập thể Hội Người cao tuổi xã, 14 giấy khen các chi hội, 35 giấy khen cá nhân.
Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng chung của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: "Đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh".

Đại hội cũng đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ 2021 - 2016. Trong đó, phấn đấu xây dựng Hội Người cao tuổi xã Liên Hồng là đơn vị xuất sắc của huyện; 100% các chi hội đăng ký "Tuổi cao, gương sáng", 75% chi hội đạt xuất sắc, 25% chi hội đạt khá, 98% trở lên hội viên đăng ký thi đua đạt "Tuổi cao, gương sáng; tỷ lệ tập hợp người cao tuổi vào hội đạt 99%; trên 95% cán bộ Hội Người cao tuổi được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác hội và các kiến thức, các lĩnh vực khác nhau theo chương trình phối hợp giữa Hội Người cao tuổi với các đoàn thể liên quan; phát huy vai trò tham mưu, đề xuất đảm bảo 100% người cao tuổi trong độ tuổi quy định được tổ chức mừng thọ, chúc thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế; luôn đảm bảo 100% chi hội có báo Người cao tuổi, phấn đấu có từ 1 đến 2 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi; duy trì tốt các hoạt động, thường xuyên tổ chức vận động nhân dân ủng hộ và phát huy vai trò người cao tuổi, mỗi năm vận động đạt 30 triệu đồng trở lên; thực hiện có hiệu quả "Tháng hành động vì người cao tuổi" trên địa bàn xã; phấn đấu xây dựng quỹ thọ mỗi năm tăng thêm từ 50 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng một hội viên, đến năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã Liên Hồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội VI