HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ - THỊ TRẤN

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hồng nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 05/04/2021 | 16:18  | Lượt xem: 121

Sáng ngày 02/4/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hồng tổ chức Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026.  Về dự tặng hoa chúc mừng Đại hội có Ông Nguyễn Xuân Cửu - Nguyên Bí thư Huyện uỷ; bà Nguyễn Thị Bảy - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và 113 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.932 hội viên phụ nữ trong toàn xã.

 

Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội

Với chủ đề: Phát huy truyền thống cách mạng và phong trào phụ nữ “Ba đảm đang”, phụ nữ xã Liên Hồng đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã thành phường. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. 
Đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hồng, đồng chí Nguyễn Thị Sim - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Liên Hồng đã đoàn kết vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, Hội có 4 Chi hội với 1.932 hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên Phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” . Hội tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ hội viên về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội.
Trên cơ sở đánh giá kết quả trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Hồng đã đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực của tổ chức Hội, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, huy động sự tham gia của toàn xã hội vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã thành phường. 
Đại hội đề ra 9 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện có hiệu quả 2 phong trào thi đua đó là:  Phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và phong trào phụ nữ Thủ đô thi đua 3 tốt”. Hai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”. Tập trung vào 2 khâu đột phá: Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ hội. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội. Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hoàn thành các tiêu chí xã lên phường.

Ảnh: Các đại biểu chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành khoá XXVI nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá XXVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng số lượng, thành phần, cơ cấu. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu đồng chí Nguyễn Thị Sim tái cử chức Chủ tịch Hội khoá XXVI. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội./.