HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN

Link tải app mobile phần mềm hệ thống quản lý và tương tác trực tuyến

Ngày đăng 07/04/2021 | 11:00  | Lượt xem: 327
https://orimx.vnptit.vn/appstore/danphuong

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến dành cho người dân

Ngày đăng 08/04/2021 | 08:14  | Lượt xem: 295
nội dung chi tiết xem tại đây

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến

Ngày đăng 08/04/2021 | 08:12  | Lượt xem: 308
nội dung chi tiết xem tại đây