THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Đan Phượng năm 2024

Publish date 08/04/2024 | 05:34  | Lượt xem: 538
nội dung chi tiết xem tại đây Kế hoạch thi tuyển Thông báo thi tuyển

Thông báo Tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2023

Publish date 20/12/2023 | 04:00  | Lượt xem: 2238
nội dung chi tiết xem tại đây Thông báo tổ chức tuyển dụng Kế hoạch tổ chức tuyển dụng

Thông báo về việc hướng dẫn khung đề án trong thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý

Publish date 28/11/2023 | 06:13  | Lượt xem: 642
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 và thời gian nhận đơn phúc khảo kỳ thì tuyển chức danh lãnh đạo

Publish date 28/11/2023 | 06:10  | Lượt xem: 737
Nội dung chi tiết xem tại đây