Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật Tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật

Video, infographic để tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình led năm 2023

Publish date 25/01/2024 | 08:20  | Lượt xem: 166
1. Một số Quy tắc ứng xử đối với học sinh: 2. Bạo lực học đường và một số hành vi nên - không nên trong trường học: 3. Một số quy định về xử phạt hành chính trong phòng,...

Cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Publish date 09/06/2022 | 02:27  | Lượt xem: 83
https://www.youtube.com/watch?v=4lHCtVw-PYo&t=19s

Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng DVC Quốc gia

Publish date 09/06/2022 | 02:25  | Lượt xem: 110
https://www.youtube.com/watch?v=3mCDOW-vUZM&t=71s