HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Để góp phần đẩy mạnh học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn hiện nay

Publish date 19/09/2018 | 00:00  | Lượt xem: 400
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, mở mang dân trí. Bởi theo Người, vai trò của giáo dục, đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự hưng thịnh của...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”

Publish date 19/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 339
Sáng 28/8, Ban Dân vận Thành ủy và Cụm thi đua các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Đồng chí...

Tết Độc lập nghĩ về khát vọng độc lập, tự do của Bác Hồ

Publish date 19/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 365
Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành (sau này là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước bằng công việc phụ bếp. Người ra đi mang nỗi đau của người nô lệ mất nước.

Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua “Tuyên ngôn độc lập”

Publish date 19/09/2018 | 12:00  | Lượt xem: 345
Đảng ta, khi tuổi mới 15 đã lãnh đạo toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, chấm dứt chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ và thoát ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm