Trật tự an toàn giao thông - Trật tự Đô thị - Trật tự Công công Trật tự an toàn giao thông - Trật tự Đô thị - Trật tự Công công

Kiểm tra cuộc thi ““Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” quý II năm 2023

Publish date 24/07/2023 | 07:48  | Lượt xem: 596
Tháng 7/2023, Ban Chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, thông minh” huyện đã  hoàn thành việc kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tại 16 thôn, cụm dân cư, tổ dân...

Ban Chỉ đạo 197 huyện xây dựng Kế hoạch “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2023”

Publish date 15/03/2023 | 02:45  | Lượt xem: 1332
Thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố...

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 11 năm 2022

Publish date 08/12/2022 | 10:49  | Lượt xem: 647
Ngày 02/12/2022, 04 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tháng 11 năm 2022 tại các thôn, cụm...

Huyện Đan Phượng: Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”  tháng 10 năm 2022

Publish date 07/11/2022 | 10:44  | Lượt xem: 360
Ngày 03/11/2022, 04 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện đã hoàn thành việc kiểm tra, chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố...

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 9 năm 2022

Publish date 10/10/2022 | 04:10  | Lượt xem: 581
Ngày 07/10/2022, Ban Chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện hoàn thành việc kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tháng 9 năm 2022 tại 14 thôn, cụm dân cư, tổ dân...

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”  tháng 8 năm 2022

Publish date 19/09/2022 | 04:46  | Lượt xem: 373
Ngày 15/9/2022, 04 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện đã hoàn thành việc kiểm tra, chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố...

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 7 năm 2022

Publish date 09/08/2022 | 08:30  | Lượt xem: 702
Ngày 08/8/2022, 04 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đã hoàn thành việc kiểm tra, chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố...

Kiểm tra chấm điểm Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tháng 6 năm 2022

Publish date 05/07/2022 | 10:49  | Lượt xem: 352
Ngày 01/7/2022, 04 đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tháng 6 năm 2022 tại các thôn, cụm...

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố  sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 5 năm 2022

Publish date 04/06/2022 | 04:21  | Lượt xem: 353
Ngày 01/6/2022, Ban Chỉ đạo thành lập 04 đoàn tổ chức kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tháng 5 năm 2022 tại 14 thôn, cụm dân cư, tổ dân...

UBND huyện trao giải Cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" quý I năm 2022

Publish date 29/04/2022 | 04:27  | Lượt xem: 775
Thiết thực Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022), chiều ngày 28/4/2022, tại Nhà văn hoá xã Hồng Hà, UBND...

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 3 năm 2022

Publish date 08/04/2022 | 08:48  | Lượt xem: 675
Ngày 06/4/2022, Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 3 năm 2022 tại 14 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố của các xã, thị trấn....

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 11 năm 2021

Publish date 09/12/2021 | 04:36  | Lượt xem: 584
Ngày 07/12/2021, Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tháng 11 năm 2021 tại 14 thôn,...

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 10/2021

Publish date 10/11/2021 | 02:11  | Lượt xem: 964
Ngày 08/11/2021, Ban Chỉ đạo Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tổ chức các đoàn kiểm tra, chấm điểm Cuộc thi tháng 10 năm 2021 tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố...

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 6 năm 2021

Publish date 15/07/2021 | 11:26  | Lượt xem: 673
Ngày 13/7/2021, Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tháng 6 năm 2021 tại các thôn,...

Huyện Đan Phượng: Kiểm tra chấm điểm Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 5 năm 2021

Publish date 07/06/2021 | 03:21  | Lượt xem: 873
Ngày 04/6/2021, Ban Chỉ đạo Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” thành lập các đoàn kiểm tra, chấm điểm Cuộc thi tháng 5 năm 2021 tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố...