Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Loại thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - UBND Phường lập hồ sơ theo quy định và nộp về bộ phận Một cửa UBND Quận - Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp Huyện

Thành phần số lượng hồ sơ - Đề án về giải thể trường mầm non; - Tờ trình về đề án giải thể và dự thảo Quyết định về giải thể trường tiểu học; - Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan; - Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non