Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 1: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục
Loại thủ tục Giáo dục - Đào tạo
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp Quận, huyện, thị xã - Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND cấp Huyện

Thành phần số lượng hồ sơ - Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ; - Tờ trình về Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; - Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường, nhà trẻ; - Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND Quận (nếu có); - Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ (có công chứng) của người dự kiến làm hiệu trưởng * Số lượng hồ sơ: 01(bộ)
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non