Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo chức sắc, nhà tu hành
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả (hoặc Bộ phận một cửa). - Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ
- Văn bản đăng ký. - Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển. - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND Phường nơi chức sắc, nhà tu hành có hộ khẩu thường trú. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận, hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do không chấp thuận (Khoản 2 Điều 23 Nghị định 92/2012/NĐ-CP)
Lệ phí
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 20160119173355.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Theo Khoản 1 Điều 22 và Khoản 1 Điều 23 Nghị định 92/2012/NĐ-CP
Cơ sở pháp lý - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. - Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo