Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 xác nhận, xác nhận lại đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tài nguyên Môi trường
2 Đăng ký và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Tài nguyên Môi trường
3 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Công thương
4 Thủ tục 1: Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
5 Thủ tục 4: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Công thương
6 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo chức sắc, nhà tu hành Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
7 Chấp nhận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài của chức sắc nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
8 Thủ tục 5: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Công thương
9 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trọng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
10 THủ tục 6: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Công thương
11 Thủ tục 7: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Công thương
12 Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
13 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
14 Thủ tục 1: Thành lập trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
15 Chấp nhận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (thường niên) Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
16 Thủ tục 2: Sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
17 Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
18 Thủ tục 3: Giải thể trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục - Đào tạo
19 Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện. Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Nội vụ
20 Thủ tục 4: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Mức độ 2 UBND cấp Quận/Huyện Giáo dục - Đào tạo