PHÒNG GIÁO DỤC

1. Trường THCS Đan Phượng

Hạng trường: Hạng 3

Hình thức khen thưởng: Huân chương lao động hạng Nhì.

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Trân

0433886417

0986095126

2

Phó Hiệu trưởng

Lưu Thị Nhị

0433886417

0915683068

 

2. Trường THCS Song Phượng

Hạng trường: Hạng 3

Danh hiệu thi đua: Trường tiên tiến.

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà

0433886672

01689395224

2

Phó Hiệu trưởng

Tạ Song Tân

0433886672

 

 

3. Trường THCS Lương Thế Vinh

Hạng trường: Hạng 2

Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc.

Hình thức khen thưởng: Huân chương lao động hạng Ba

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại

di động

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Hữu Vượng

0433 886 694

0423 213 694

0982 540 469

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thúy

0433 886 694

0423 213 694

096 518 2368

 

4. Trường THCS Đồng Tháp

Hạng trường: Hạng 3

Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động tiên tiến.

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Hiệu trưởng

Bùi Văn Tấn

04. 33886695

0985009516

2

Phó Hiệu trưởng

Tạ Văn Tuyển

04. 33886695

0984227870

 

5. Trường THCS Phương Đình

Hạng trường: Hạng 2

Danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động xuất sắc .

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Lợi

0433886687

0982554828

 

6. Trường THCS Thọ Xuân

Hạng trường: Hạng 3

Danh hiệu thi đua: Trường Tiên tiến.

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Hiệu trưởng

Trần Thanh Bình

04.33813 265

0976497469

 

7. Trường: THCS Thọ An

Hạng trường: Hạng 2

Danh hiệu thi đua: Trường Tiên tiến.

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Hiệu trưởng

Bùi Đức Tân

0433503189

0983121171

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Xuân Tùng

0433818882

0948488559

 

8. Trường THCS Trung Châu

Hạng trường: Hạng 3

Danh hiệu thi đua:

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Hiệu trưởng

Doãn Văn Vinh

0433819697

0904680133

2

Phó Hiệu trưởng

Trần Trung Hiếu

0433819697

0915110002

 

9. Trường THCS : Hồng Hà

Hạng trường: Hạng 2

Danh hiệu thi đua : Tập thể Lao động xuất sắc.

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Thọ

0433817154

0972361570

2

Phó Hiệu trưởng

Đinh Thị Anh Đào

0433817154

0985028998

3

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Mai

0433817154

0988360446

 

10. Trường THCS Liên Hồng

Hạng trường: Hạng 3

Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc.

 

TT

Chức vụ

Họ và tên

Điện thoạn cơ quan

Điện thoại di động

1

Hiệu trưởng

Nguyễn Đình Duyên

33815098

0982887967

2

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Chững

33815098

0945583214

HUYỆN ỦY

TIN TỨC NỔI BẬT

THỜI TIẾT

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 33
Tổng: 0