HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Huyện Đan Phượng tập huấn kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông
Ngày đăng 16/05/2024 | 17:25  | Lượt xem: 169

Sáng ngày 16/5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông. Dự và chỉ đạo Lớp tập huấn có đồng chí Lê Văn Thìn- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quang cảnh Lớp Tập huấn

Cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông. Trong điều kiện hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin truyền thông nhất là mạng xã hội thì khủng hoảng truyền thông trở thành một thách thức không nhỏ đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí để giúp dư luận, cộng đồng xã hội hiểu rõ, hiểu đúng về hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, là một phương thức hiệu quả trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang- Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền báo cáo viên của Lớp Tập huấn

Tại Lớp tập huấn, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang- Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu những nội dung cơ bản về truyền thông phòng ngừa và xử lý khủng hoảng; kỹ năng phát ngôn, ứng xử và trả lời phỏng vấn báo chí; hướng dẫn kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông.

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ hiểu rõ và quan tâm đúng mức đến công tác thông tin tuyên truyền; định hướng thông tin, dự báo và xử lý kịp thời khủng hoảng truyền thông; giúp cho những người chịu trách nhiệm phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí làm tốt hơn trách nhiệm của mình đối với việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.