HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Cựu chiến binh huyện Đan Phượng - phát huy vai trò tổ chức thành viên của MTTQ trong bầu cử
Ngày đăng 23/04/2021 | 08:16  | Lượt xem: 837

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò tích cực của Hội Cựu chiến binh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đan Phượng đang được triển khai chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh huyện đang nỗ lực để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Những ngày này, ngoài các chương trình phát thanh, trang tin tức của địa phương, người dân còn được nghe tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 qua những buổi sinh hoạt; buổi nói chuyện tại các câu lạc bộ của Cựu chiến binh. Hiệu quả tuyên truyền từ những hình thức trên rất thiết thực. Hầu hết nhân dân và Hội viên Cựu chiến binh đều đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa và trách nhiệm của mình, sẵn sàng chờ đến ngày bỏ phiếu.

Thực hiện kế hoạch của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Đan Phượng, Hội Cựu chiến binh huyện đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ban chấp hành huyện Hội xác định thực hiện tốt cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Hội đã triển khai kế hoạch cho các Hội cơ sở xã - thị trấn làm tốt nhiệm vụ chuẩn bị cho ngày bầu cử, đồng thời chủ động tuyên truyền đến từng Hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau như: nói chuyện thời sự lồng ghép luật bầu cử đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân, phát động hội viên viết tin bài phát trên đài truyền thanh xã tuyên truyền giúp cho hội viên và người dân hiểu rõ và nhận thức, ý thức được quyền, trách nhiệm của mình tham gia cuộc bầu cử. Cựu chiến binh Tạ Như Đinh - Trưởng Đài truyền thanh xã Thượng Mỗ chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Đài truyền thanh xã đã tăng thời lượng phát sóng ngày 3 buổi, chủ yếu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều tin, bài, đề cương tuyên truyền bầu cử là do hội viên Cựu chiến binh biên soạn.

Hội Cựu chiến binh huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để Hội viên và người dân hiểu rõ vị trí tầm quan trọng của Quốc hội và của Hội đồng nhân dân, nắm vững những nội dung chủ yếu của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, để lựa chọn giới thiệu và bầu được những người xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước.

 

BCH huyện Hội quán triệt công tác bầu cử, vận động hội viên tham gia các bước bầu cử

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ở Đan Phượng đang được tiến hành đảm bảo đúng với kế hoạch, nội dung, quy trình, trình tự thời gian. Công tác triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự; chuẩn bị cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ tốt nhất để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Hội viên CCB xã Hạ Mỗ trong buổi tuyên truyền về  luật bầu cử QH- ĐB HĐND các cấp

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò tích cực của Hội Cựu chiến binh, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đan Phượng nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung sẽ diễn ra thành công, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân. Qua đó thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.