CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 6 năm 2021
Ngày đăng 15/07/2021 | 11:26  | Lượt xem: 322

Ngày 13/7/2021, Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tháng 6 năm 2021 tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố tiêu biểu của các xã, thị trấn. Sau đợt kiểm tra, căn cứ kết quả chấm điểm các đoàn, Ban Chỉ đạo trình UBND huyện xem xét, khen thưởng 06 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi tháng 6 năm 2021.

Đoàn kiểm tra thực tế tại cụm 11 xã Tân Hội
Đoàn kiểm tra thực tế tại cụm 1 xã Hồng Hà
Đoàn kiểm tra thực tế tại cụm 1 xã Thọ Xuân    
Mô hình làm điểm xóm xanh, sạch, đẹp tại cụm 11 xã Tân Hội
Nhiều ngõ xóm xanh, sạch, đẹp tại thôn Bãi Tháp xã Đồng Tháp

Qua kiểm tra thực tế, nhiều thôn, cụm dân cư có chuyển biến rõ nét, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi. Công tác vệ sinh môi trường duy trì có nề nếp, ý thức tự giác của nhân dân được nâng lên. Phong trào xã hội hóa chỉnh trang ngõ, xóm được lan tỏa. Trong quá trình kiểm tra tại cơ sở, các đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục, hướng dẫn việc chỉnh trang ngõ, xóm phù hợp với địa bàn để cuộc thi đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, 
an toàn./.