CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 4 năm 2021
Ngày đăng 06/05/2021 | 15:03  | Lượt xem: 561

Ngày 04/5/2021, Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra của cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tháng 4 năm 2021 tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn các xã, thị trấn. 
Căn cứ 5 tiêu chí cuộc thi về hệ thống chiếu sáng, xây dựng môi trường xanh, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, đảm bảo an toàn, các Đoàn kiểm tra trực tiếp khảo sát tại từng xóm, ngõ, đánh giá việc thực hiện cuộc thi theo các tiêu chí đặt ra để thống nhất chấm điểm. 
Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND huyện. Tích cực chỉ đạo các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố khắc phục tồn tại, hạn chế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân trong công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường, xây dựng thôn, phố, cụm dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn.  

    Ảnh: Đoàn đi kiểm tra thực tế tại Cụm 6, xã Thọ Xuân     

Kết thúc đợt kiểm tra, căn cứ kết quả chấm điểm các đoàn, Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp trình UBND huyện xem xét, khen thưởng 06 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi tháng 4 năm 2021./.