CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 3 năm 2022
Ngày đăng 08/04/2022 | 08:48  | Lượt xem: 153

Ngày 06/4/2022, Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 3 năm 2022 tại 14 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố của các xã, thị trấn. Kết thúc đợt kiểm tra, căn cứ kết quả chấm điểm các đoàn, Ban Chỉ đạo trình UBND huyện khen thưởng 06 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi tháng 3 năm 2022.

Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn Hoa Chử, xã Thượng Mỗ

Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn Thọ Vực, xã Đồng Tháp

Thôn Tháp Thượng xã Song Phượng triển khai xây dựng tuyến đê kiểu mẫu

 

Qua kiểm tra thực tế, nhiều thôn, cụm dân cư duy trì và phát huy hiệu quả cuộc thi tại cơ sở. Chất lượng cuộc thi được nâng lên và đi vào chiều sâu, được Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Công tác vệ sinh môi trường duy trì có nề nếp, ý thức tự giác của Nhân dân được nâng lên. Phong trào xã hội hóa chỉnh trang ngõ, xóm được lan tỏa. Đặc biệt nhiều thôn có nhiều sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao tiêu chí cuộc thi như: Phát động phong trào thi đua của chi hội phụ nữ thực hiện phân loại, tái chế rác thải; xây dựng các tuyến đường, phố văn minh, mô hình tuyến đê kiểu mẫu đang được nhân rộng, tạo thành phong trào thi đua sổi nổi.

Trong quá trình kiểm tra tại cơ sở, các đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại cần khắc phục, hướng dẫn việc chỉnh trang ngõ, xóm phù hợp với địa bàn để cuộc thi đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn./.