CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN

Kiểm tra chấm điểm Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 2 năm 2021
Ngày đăng 05/03/2021 | 00:00  | Lượt xem: 129

Ngày 02/3/2021, Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm tháng 2 năm 2021 tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố tiêu biểu của các xã, thị trấn đăng ký tham gia.

 

Căn cứ 5 tiêu chí cuộc thi về hệ thống chiếu sáng, xây dựng môi trường xanh, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan, đảm bảo an toàn, các đoàn kiểm tra trực tiếp khảo sát tại từng xóm, ngõ, đánh giá việc thực hiện cuộc thi theo các tiêu chí đặt ra để thống nhất chấm điểm.

 

Đoàn kiểm tra đi thực tế tại cụm 10 xã Tân Hội

Đoàn kiểm tra thực tế tại cụm 7 xã Hạ Mỗ

Đoàn kiểm tra thực tế tại cụm 8 xã Thọ Xuân

 

Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn 11 xã Trung Châu

Qua kiểm tra thực tế, nhiều thôn, cụm dân cư có chuyển biến rõ nét, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Công tác vệ sinh môi trường duy trì có nề nếp, ý thức tự giác của Nhân dân được nâng lên. Phong trào xã hội hóa chỉnh trang ngõ, xóm được lan tỏa. Song còn một số thôn, cụm dân cư chưa quan tâm hưởng ứng Cuộc thi nên hiệu quả chưa cao. Trong quá trình kiểm tra tại cơ sở, các đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục, hướng dẫn việc chỉnh trang ngõ, xóm phù hợp với địa bàn để Cuộc thi đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững.

Kết thúc đợt kiểm tra, căn cứ kết quả chấm điểm của các đoàn, Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp trình UBND huyện xem xét, khen thưởng 06 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có thành tích trong Cuộc thi tháng 2 năm 2021./.

                           

                                                                         Nguyễn Bền- VHTT