CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 11 năm 2021
Ngày đăng 09/12/2021 | 16:36  | Lượt xem: 262

Ngày 07/12/2021, Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm cuộc thi tháng 11 năm 2021 tại 14 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố tiêu biểu của các xã, thị trấn. Kết thúc đợt kiểm tra, căn cứ kết quả chấm điểm các đoàn, Ban Chỉ đạo trình UBND huyện khen thưởng 06 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi tháng 11 năm 2021.

Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn 1, xã Trung Châu
Xây dựng xóm ngõ xanh, sạch, đẹp tại thôn 1, xã Trung Châu
Nhiều tuyến đường thôn được chỉnh trang tại thôn 1, xã Trung Châu
Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng
Nhiều tuyến đường đẹp tại thôn Thượng thôn 1, xã Liên Hà

Qua kiểm tra thực tế, nhiều thôn, cụm dân cư có chuyển biến rõ nét, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi. Công tác vệ sinh môi trường duy trì có nề nếp, ý thức tự giác của nhân dân được nâng lên. Phong trào xã hội hóa chỉnh trang ngõ, xóm được lan tỏa. Trong quá trình kiểm tra tại cơ sở, các đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại cần khắc phục, hướng dẫn việc chỉnh trang ngõ, xóm phù hợp với địa bàn để cuộc thi đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn./.