các đơn vị sự nghiệp

đài phát thanh

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:48 AM  | View count: 1196
1. Vị trí, chức năng: Đài truyền thanh huyện Đan Phượng là đơnvị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng; chịu sự chỉ quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân...

trung tâm phát triển quỹ đất

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:45 AM  | View count: 955
1. Vị trí, chức năng 1.1. Vị trí: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc UBND huyện...

ban quản lý giải phóng mặt bằng

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:42 AM  | View count: 1069
1.CHỨC NĂNG. Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Đan Phượng có chức năng giúp UBND huyện trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án đầu...

ban quản lý đầu tư và xây dựng

Ngày đăng 23/11/2015 | 09:40 AM  | View count: 1545
I. CHỨC NĂNG. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đan phượng trực thuộc UBNd huyện có chức năng giúp UBND huyện xây dựng hồ sơ các dự án đầu tư,chỉ đạo, giám sát các dự án đầu tư xây dựng...