an ninh quốc phòng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh quốc phòng cho đối tượng 4
Ngày đăng 23/07/2014 | 00:00  | View count: 1151

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2014, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4

Đến dự có đại biểu đại diện Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, lãnh đạo Công an huyện và 120 học viên đối tượng 4 là công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, cụm dân cư, khu phố, Chủ nhiệm các HTX, Trưởng các đoàn thể cấp thôn và đại biểu HĐND cấp xã không giữ các chức vụ trên.

Trung tá: Nguyễn Trung Dũng - Chính trị viên - Phó chỉ huy trưởng

Ban chỉ huy Quân sự huyện khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong 2 ngày 21 và 22/7 các học viên được học 6 chuyên đề về: Phòng chống chiến lược " Diễn biến hoà bình" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Nội dung cơ bản luật Quốc phòng - an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở.

Sau khi hoàn thành nội dung học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ. Đồng thời có thêm kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn./.

Nguyễn Nga