an ninh quốc phòng

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh
Ngày đăng 12/09/2014 | 00:00  | View count: 2180

Sáng ngày 10-9-2014, tại Hội trường UBND huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, Chính trị viên, Tham mưu, Trợ lý dân quân, Trợ lý tuyên huấn Ban CHQS huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, Chỉ huy trưởng, Chinh trị viên Ban CHQS huyện, Trưởng Công an xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đến dự và khai mạc lớp tập huấn.

Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật về giáo dục quốc phòng - an ninh

Trong thời gian một ngày, các học viên đã được Đại tá Đoàn Tư Hoan, Báo cáo viên Tổng cục tuyên huấn, Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam truyền đạt các nội dung cơ bản như: Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư số 24, số 38 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành :quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an về giáo dục quốc phòng và an ninh; Quy định bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho sĩ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật giữ chức vụ quản lý, công chức, viên chức, Đảng viên trong Công an nhân dân.

Sau buổi tập huấn, các học viên nâng cao kiến thức về quốc phòng an ninh, vận dụng vào thực tiễn theo chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng nền quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc.

Đỗ Văn Tùng