an ninh quốc phòng

Xã Liên Trung tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016
Ngày đăng 16/09/2016 | 08:30  | View count: 7707

Ngày 08/9/2016 Xã Liên Trung đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Về dự diễn tập có đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ và một số ngành chức năng huyện

Ngày 08/9/2016 Xã Liên Trung đã tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Về dự diễn tập có đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ và một số ngành chức năng huyện; lãng đạo Đảng, chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự, Công an các xã: Liên Hồng, Liên Hà, Hồng Hà và Phương Đình; lãng đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Hiệu trưởng các Trường học, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Cụm trưởng dân cư xã Liên Trung.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016 là diễn tập một bên một cấp thực hiện phần vận hành cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành làm tham mưu. Trong đó Công an, Quân sự làm nòng cốt. Có một phần thực binh xử lý tình huống A2. Với 3 giai đoạn và 5 phần huấn luyện. Vận dụng 2 phương pháp trong diễn tập, đó là "diễn theo đạo" và  đạo theo diễn" . Trong đó "diễn theo đạo"  là chủ yếu.

Qua 3 cuộc vận hành cơ chế, các đồng chí đã thể hiện được đúng cương vị, chức trách, thoát ly giáo án. Do đó các cuộc họp vận hành đảm bảo tính sinh động, diễn ra nhịp nhàng, chất lượng chuyên môn cao, phù hợp thực tế địa phương. Phần thực binh đánh chiếm mục tiêu, giải thoát con tin được thực hiện đảm bảo sát thực; công tác triển khai và hiệp đồng chiến đấu đảm bảo kịp thời, chính xác giải quyết, xử lý tình huống. Quá trình diễn tập đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và thực hành tiết kiệm.

Thông qua cuộc diễn tập đã một bước nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ; bồi dưỡng nâng cao trình độ , khả năng làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Qua diễn tập sẽ bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Ban Chỉ đạo diễn tập đã tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng 3 tập thể 13 cá nhân có thành tích trong diễn tập và phục vụ diễn tập .

Một số hình ảnh trong diễn tập

 

                                                                                                                                   Trần Lý