văn hóa xã hội

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Ngày đăng 22/12/2017 | 03:57  | View count: 314

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai Luật tố tụng hành chính và Bộ Luật hình sự cho trên 130 đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan: Ban Chỉ huy Quân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng Công an và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu đã được nghe Luật sư Nguyễn Văn Hà - Báo cáo viên pháp luật thành phố Hà Nội truyền đạt những điểm mới cơ bản của Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bộ Luật hình sự được Quốc hội khoá 13, kỳ họp thứ X thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2017. Bộ Luật có 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội khoá 13, kỳ họp thứ X thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015. Luật gồm 23 chương, 372 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

Sau hội nghị, các đại biểu tiếp thu và thực hiện phổ biến sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Luật Tố tụng hành chính nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu, nắm vững những quy định mới, sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự và những nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính, qua đó sớm đưa các quy định của  hai Luật trên vào thực tế cuộc sống./.

                                                        Nguyễn Nga - Trung tâm VH TT & TT huyện