văn hóa xã hội

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
Ngày đăng 12/12/2017 | 04:42  | View count: 228

Sáng ngày 10/12/2017, tại Hội trường UBND xã Liên Hồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tổ chức buổi tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong các trường học năm học 2017.

Đến dự có đại diện Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các cán bộ, giáo viên, nhân viên 3 cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS xã Hồng Hà.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được Thạc sỹ, Bác sỹ Chử Thị Chung - Phó Trưởng Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường trong các trường học.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp tổ chức được 2 buổi tuyên truyền: Buổi 1 cho các lãnh đạo, nhân viên y tế các Trường Mầm non; cán bộ đoàn, đội, nhân viên y tế các Trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Buổi 2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của 3 trường: Mầm non, Tiểu học và THCS xã Thọ Xuân về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Thạc sỹ, Bác sĩ: Chử Thị Chung - Phó Trưởng khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội truyền đạt

Qua đó, nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo vệ cảnh quan, môi trường cho học sinh; nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi cá nhân, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và vệ sinh trong trường học. Hiểu rõ tác dụng môi trường trong cuộc sống, vị trí quan trọng của môi trường đối với sự phát triển bền vững kinh tế, chính trị, xã hội môi trường sinh thái, bảo tồn di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương và của Thủ đô Hà Nội.

Trang bị những kiến thức cơ bản và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh cơ hội tìm hiểu và có ý thức tự giác bảo vệ môi trường. Cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho con người nông thôn.

                                                  Đỗ Văn Tùng - Trung tâm VH TT &TT huyện