văn hóa xã hội

Kiểm tra xét công nhận danh hiệu văn hóa năm 2017
Ngày đăng 30/11/2017 | 02:13  | View count: 193

Từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2017, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện thành lập 2 Tổ công tác tiến hành kiểm tra việc bình xét các danh hiệu văn hoá năm 2017 tại 9 làng, cụm dân cư, tổ dân phố, 2 xã và 8 cơ quan, đơn vị trong toàn huyện.

Căn cứ tiêu chuẩn bình xét, các tổ công tác tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào; sự kiểm tra, đôn đốc của chính quyền, Ban Chỉ đạo cấp xã đối với từng thôn, cụm dân cư; kết quả phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, phong trào xây dựng Gia đình văn hoá, làng, cụm dân cư, tổ dân phố văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước…Qua kiểm tra, đoàn đánh giá kết quả phấn đấu, kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế cần khắc phục, tiếp thu những kiến nghị của cơ sở về bình xét các danh hiệu văn hoá để từ đó đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới.

Kết thúc đợt kiểm tra, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện do đồng chí Đào Thị Hồng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì tổ chức họp bàn xét, thống nhất đề nghị Huyện ủy, UBND huyện xét công nhận cho các làng, cụm dân cư, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

            Đoàn kiểm tra tại phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng

Toàn cảnh buổi họp Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa" ngày 28/11/2017

                                                                                                      Nguyễn Bền-VHTT