tin vắn

Thông báo tổ chức giải Cầu lông huyện Đan Phượng năm 2018
Ngày đăng 24/01/2018 | 02:21  | View count: 384

Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, được sự nhất trí của Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tổ chức giải Cầu lông huyện Đan Phượng chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018), mừng Xuân Mậu Tuất.

1. Đối tượng       

* Ở huyện

Các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ huyện, trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, các Trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

* Ở xã, thị trấn

- Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng, Phó các ngành, MTTQ và các đoàn thể.

- Nhân dân từ 18 tuổi trở lên có hộ khẩu, đang sinh sống, làm việc, lao động sản xuất tại các xã, thị trấn.

2 . Nội dung thi đấu

a) Cấp huyện               

- Đôi nam tuổi từ 50 trở lên (Sinh từ năm 1968 trở về trước, là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, cán bộ CNVC, LĐHĐ - LLVT;

- Đôi nam lãnh đạo từ 49 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1968 trở lại đây);

- Đôi nam CNVC, LĐ-LLVT  từ 36 tuổi trở lên (sinh từ năm 1982 trở về trước);

- Đôi nam CNVC, LĐ-LLVT từ 35 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1983 trở lại đây);

- Đôi nam nữ không phân biệt đối tượng, độ tuổi;

b) Cấp xã, thị trấn

- Đôi nam từ 50 tuổi trở lên (sinh từ năm 1968 trở về trước);

- Đôi nam lãnh đạo xã 40 - 49 tuổi (sinh từ năm 1969 - 1978);

- Đôi nam lãnh đạo xã 39 tuổi trở xuống (sinh từ năm 1979 trở lại đây);

- Đôi nam xã, thị trấn tuổi từ 30 trở lên (sinh từ năm 1988 trở về trước);

- Đôi nam xã, thị trấn từ 18 đến 29 tuổi (sinh từ năm 1989 đến năm 2000);

- Đôi nam nữ không phân biệt đối tượng, độ tuổi.

3. Thời gian: 7 giờ 00 phút ngày 01/02/2018 (Thứ năm).

4. Địa điểm: Thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyển chọn vận động viên tập luyện và tham gia thi đấu, kính mời các quý vị đại biểu và nhân dân đến xem, cổ vũ cho các vận động viên thi đấu đạt kết quả cao./.

                                   Nguyễn Hữu Khánh - TTVHTT&TT huyện

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 
 

 

 

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới