tin vắn

Quyết định 8349/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Ngày đăng 05/12/2017 | 05:37  | View count: 831

Quyết định 8349/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đan Phượng giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2020 (3 năm). Chi tiết nội dung theo đường liên kết sau đây: Quyết định 8349/QĐ-UBND

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 
 

 

 

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới