tin vắn

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển
Ngày đăng 03/10/2017 | 02:07  | View count: 977

Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 diện tiếp nhận không qua thi tuyển

Nội dung chi tiết theo đường dẫn đính kèm sau đây:

/documents/289491/1987679/824_signed.tb.PDF/423b6b3c-595c-4971-9c34-19ce9890fcc2

/documents/289491/1987679/snv-2383-HD+tuy%E1%BB%83n+CC+n%C4%83m+2017_signed.pdf/6a1310a5-86ff-489d-bc1d-baa40b6960dd

/documents/289491/1987679/qdub-6003-2017-01_signed.pdf/780c7b37-7d8c-4e74-861f-e90e7e55d92f

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 
 

 

 

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới