tin vắn

UBND huyện Đan Phượng thông báo mời chào hàng cạnh tranh Tổ chức đưa đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quản lý đô thị tại Nhật Bản và Hàn Quốc
Ngày đăng 14/09/2017 | 08:08  | View count: 186

UBND huyện Đan Phượng thông báo mời chào hàng cạnh tranh “Tổ chức đưa đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quản lý đô thị tại Nhật Bản và Hàn Quốc”

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

- Cơ quan thông báo: UBND huyện Đan Phượng.

Thực hiện Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc huyện Đan Phượng tổ chức đoàn công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản để trao đổi, học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và quản lý đô thị tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng thông báo để các tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tham gia nộp hồ sơ theo quy định. Cụ thể như sau:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 14/9/2017 đến ngày 19/9/2017 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng UBND huyện Đan Phượng, địa chỉ: 105 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội. ĐT: 02433.886.384, Fax: 02433.886.384.

- Thời điểm kết thúc: 16h30 ngày 19/9/2017.

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 
 

 

 

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới