thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

Đồng chí: Nguyễn Hữu Hoàng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02433.886.430 – 0913.028.307

Email: nguyenhuuhoang_danphuong@hanoi.gov.vn

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 
 

 

 

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới