kinh tế chính trị

HĐND HUYỆN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5 KHÓA 19, NHIỆM KỲ 2016- 2021
Ngày đăng 21/12/2017 | 07:30  | View count: 586

Trong 2 ngày 19-20/12/2017 tại Hội trường lớn UBND huyện Đan Phượng, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XIX; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, Thành phố đóng trên địa bàn huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn về dự.

Toàn cảnh Kỳ họp.

Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán phân bổ thu, chi ngân sách năm 2018; Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2017 và các Báo cáo khác theo Luật định

Năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND huyện, tập thể UBND huyện đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tổng giá trị sản xuất ( theo giá cố định năm 2010) ước thực hiện 10.609 tỷ đồng, đạt trên 101% so với kế hoạch, tăng 9,12% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 4.957 tỷ đồng, tăng 9,21%; giá trị sản xuất ngành Dịch vụ - Thương mại ước đạt 4.725 tỷ đồng, tăng 10,84%; giá trị sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản ước đạt 927 tỷ đồng, tăng 0,76% so với cùng kỳ năm 2016.

Cơ cấu giá trị sản xuất: Thương mại - Dịch vụ: 43,1%, Công nghiệp - Xây dựng: 48,02%, Nông nghiệp: 8,88%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 320 tỷ đồng, đạt 210,5% dự toàn Thành phố giao, đạt 122,4% dự toán huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt: 40,3 triệu đồng/người/năm, tăng 2,3 triệu đồng/người/năm so với kế hoạch.

Tỷ lệ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, tỷ lệ hộ thoát nghèo giảm so với kế hoạch. Tạo việc làm thêm, việc làm mới cho 2.300 lao động, đạt 105% kế hoạch; tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 83%, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 2 trường, đạt 100% so với kế hoạch. Sô hộ dân cư được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa 37.003/40.888 hộ, đạt tỷ lệ 90,5%, đạt 100% so với kế hoạch; 89 làng, cụm dân cư được công nhận “Làng, cụm dân cư văn hóa”, có 6 tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân số văn hóa, đạt 100% so với kế hoạch. 100% số dân nông thôn dùng nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch: 30%; tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 99%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Kỳ họp đã ban hành 06 Nghị quyết: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2021; Nghị quyết về Chương trình xây dựng ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Kỳ họp

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tọa Kỳ họp phát biểu khai mạc

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu trả lời các ý kiến

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí được bầu bổ sung vào Uỷ viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

 

                                                                      Đỗ Văn Tùng- Trung tâm VH TT & TT huyện