kinh tế chính trị

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CỤM ĐIỂM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP LÀNG NGHỀ XÃ ĐAN PHƯỢNG VÀ XÃ TÂN HỘI
Ngày đăng 04/12/2017 | 08:50  | View count: 288

Trong 2 ngày 29/11 và ngày 01/12/2017, Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện do ông Tạ Văn Thủy - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Ban Quản lý cụm công nghiệp Tân Hội về công tác quản lý cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội và xã Đan Phượng. Cùng đi có lãnh đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra Nhà nước; Chi cục Thuế; Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện đơn vị được giám sát.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban Quản lý Cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội báo cáo với đoàn kiểm tra giám sát về những thuận lợi, khó khăn liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất đai; công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các dự án theo hợp đồng giao đất, cho thuê đất, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Đồng thời kiến nghị và giải trình làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát liên quan đến việc thực hiện quản lý trong Cụm điểm công nghiệp làng nghề.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Thủy - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Ban Quản lý Cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội phối hợp với các cơ quan, phòng, ban hữu quan của huyện tăng cường kiểm tra, rà soát đảm bảo tốt các quy định của pháp luật; kịp thời tham mưu cho HĐND, UBND huyện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm điểm công nghiệp làng nghề xã Đan Phượng và xã Tân Hội hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra.

Đoàn làm việc với Ban Quản lý Cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội

Đoàn kiểm tra các hộ sản xuất tại Cụm điểm công nghiệp làng nghề xã Đan Phượng

Đoàn kiểm tra các hộ sản xuất tại Cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội

                                                                                Đỗ Tùng- Hữu Việt: TTVHTT&TT huyện