kinh tế chính trị

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/11/2017 | 04:20  | View count: 159

 

Sáng ngày 07/11/2017 tại Hội trường các Ban Đảng huyện Đan Phượng. Cụm thi đua số 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, phụ trách Cụm thi đua; đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban chuyên môn Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng MTTQ các huyện, thị trong Cụm thi đua số 2.

Toàn cảnh hội nghị

Trước khi vào nội dung chính của hội nghị, đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng phát biểu đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2017; những thuận lợi, khó khăn và thành quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đan Phượng đạt được trong phong trào xây dựng huyện nông thôn mới. Trong đó nhấn mạnh vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên trong phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền phát động để cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Đan Phượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng phát biểu trước khi vào nội dung chính hội nghị

Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Cụm thi đua số 2, Hội nghị nghe lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị phát biểu trao đổi những kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phát động. Giới thiệu các mô hình điển hình hoạt động có hiệu quả để các huyện, thị trong Cụm thi đua học tập; đồng thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố, các huyện, Thị ủy trong chỉ đạo và tạo điều kiện để MTTQ các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị thống nhất bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2018 và đánh giá, chấm điểm thi đua của các huyện, thị trong cụm năm 2017.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hội nghị tổng kết của Cụm thi đua số 2. Đồng chí biểu dương những nỗ lực phấn đấu của các đơn vị trong triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2017. Về chấm điểm đánh giá thi đua, đồng chí nhấn mạnh các đơn vị căn cứ vào báo cáo kết quả năm 2017 và ý kiến phát biểu đánh giá, trao đổi của các đơn vị về những hoạt động có tính đổi mới, đột phá, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, việc thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình đề ra, tránh chấm điểm mang cảm tính để đảm bảo tính khách quan trong công tác thi đua. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ các huyện, thị tiếp tục rà soát lại chương trình, còn chỉ tiêu, nhiệm vụ nào chưa đạt, chưa tổ chức thì tiếp tục triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo MTTQ các xã, phường, thị trấn hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các cụm dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phối hợp tốt với các ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình công tác Mặt trận năm 2017 đề ra./.

                                                                                  Hữu Mạnh – MTTQ huyện Đan Phượng