hoạt động các phòng ban

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG- THỐNG KÊ NĂM 2017
Ngày đăng 01/02/2018 | 03:40  | View count: 172

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2018, tại Phòng họp số 01 UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện và Chi cục Thống kê huyện phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng - Thống kê năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đến dự có đồng chí Tạ Văn Thuỷ - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đào Thị Hồng - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thành Lý - Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua báo cáo

Với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp, năm 2017 Văn phòng HĐND và  UBND huyện và các xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, xã, thị trấn điều hành các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả.

Tham mưu với Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 kỳ họp, 106 cuộc giám sát. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung  phục vụ 12 phiên họp UBND và 310 cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, họp chuyên đề. Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp nhận 8.046 văn bản đến, ban hành 12.713 văn bản. Văn phòng UBND xã, thị trấn đã tiếp nhận trên 21.031 văn bản, ban hành 11.481 văn bản. Công tác Văn thư lưu trữ đã đi vào nề nếp, việc tiếp nhận và chuyển giao, phát hành văn bản đảm bảo kịp thời, chính xác, khoa học đúng quy định của Nhà nước, việc ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý văn bản hồ sơ công việc đạt hiệu quả cao. Năm 2017 được Thành phố chọn là “Năm kỷ cương hành chính” và năm đầu thực hiện Quy tắc  ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cán bộ, công chức Văn phòng đã đổi mới trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên tinh thần “Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn đã làm tốt công tác tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và trả kết quả các hồ sơ hành chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Trong năm qua, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận 2.956 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98%. Các xã, thị trấn tiếp nhận 64.764 hồ sơ đã giải quyết xong đạt 100%.

Văn phòng HĐND và UBND huyện, xã, thị trấn tăng cường tham mưu cho UBND tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Toàn huyện tiếp nhận trên 300 đơn thư. Công tác hành chính quản trị được quan tâm; quản lý tốt cơ sở vật chất, tài sản của cơ quan. Công tác thi đua được cán bộ công chức nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, xã, thị trấn tích cực hưởng ứng thực hiện.

Công tác Thống kê trên địa bàn huyện thực hiện tốt chương trình do Cục Thống kê thành phố Hà Nội giao, đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê theo kế hoạch.

Với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị”, tiếp tục thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”, phát huy kết quả đạt được,  năm 2018 Văn phòng HĐND và UBND huyện, xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ tốt hoạt động của HĐND, UBND huyện và xã, thị trấn đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Đào Thị Hồng - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đào Thị Hồng - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đội ngũ làm công tác Văn phòng - Thống kê đã đạt trong năm qua. Nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Tại Hội nghị, 01 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen; Cục Thống kê thành phố Hà Nội khen thưởng 02 tập thể và 05 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng - Thống kê năm 2017./.

                                               Nguyễn Nga - Trung tâm VH TT và TT huyện

  THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC

 
 

 

 

  thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  bình chọn

Xin ý kiến về giao diện mới