Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 40: Cấp lại phiếu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế người nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục 39: Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, BHYT người nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục 42: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục 43: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục 44: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
6 Thủ tục 45: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục 46: Cứu trợ xã hội đột xuất Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục 48: Hỗ trợ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, bị bỏ rỏi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục 49: Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục 51: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
11 Thủ tục 50: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn vận động Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục 52: Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất đối tượng lang thang xin ăn Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục 53: Giải quyết chế độ hàng tháng đối với Hộ gia đình có 2 người tàn tật nặng (không có khả năng tự phục vụ) trở lên Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục 54: Giải quyết chế độ trợ hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
15 Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là: Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần được y tế chuyên khoa chữa nhiều lần không thuyên khỏi, bệnh mãn tính sống độc thân hoặc thuộc hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
16 Thủ tục 56: Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
17 Thủ tục 57: Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người tàn tật nặng, không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
18 Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng... Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
19 Thủ tục 59: Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH. Mức độ 2 Ủy ban nhân dân cấp Huyện Lao động-Thương binh và Xã hội
20 Giải quyết chế độ trợ Phường hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con cháu thuộc hộ nghèo Mức độ 2 Ủy ban nhân dân quận - huyện Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện Lao động-Thương binh và Xã hội