Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thay đổi mục đích sử dụng các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện.
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Công văn đề nghị: nêu rõ tên, vị trí công trình, mục đích sử dụng, các biện pháp khắc phục.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản chấp thuận

Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.