Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Chấp nhận việc xin phép xây dựng, sửa chữa công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng quy mô vừa và nhỏ
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tôn giáo- phòng Nội vụ, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

- Bộ phận Tôn giáo, phòng Nội vụ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện

Thành phần số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

Thống nhất thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND cấp Quận/Huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận.
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.