Đăng Ký  |  Đăng Nhập
 
Tổng quan
 
   
 
Bộ máy tổ chức
 
   
 
Các phòng chuyên môn
 
   
 
Liên kết website
 
   
 
Hệ thống CSDL
 
   
 
Phòng Nội vụ
 
   

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Đan Phượng năm 2013.

17/07/2013 12:00:00 SA
Tin tức - sự kiện


Thực hiện Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiếu học, trung học cơ sở công lâp trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội; Công văn 1491/HDLS: NV-GD&ĐT ngày 12/7/2013 của Liên sở Nội vụ - Giáo dục & Đào tạo thành phố Hà Nội về hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2013, UBND huyện Đan Phượng thông các nội dung tuyển dụng viên chức Giáo viên thuộc huyện năm 2013 như sau :

           I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU

       Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc UBND huyện Đan Phượng là 233 người (chỉ tiêu cụ thể theo thông báo đính kèm) 

II. ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN

Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển, cụ thể: 

1.  Điều kiện chung

            -    Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội; trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội phải là Thù khoa xuất sắc được UBND Thành phố tặng bằng khen; 

-    Có đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định), có lý lịch rõ ràng; 

-    Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng;  

-    Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

-    Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2.   Những người sau đây không được đăng ký đự tuyển

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.   Điều kiện đối với thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên

a)   Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên mầm non (Mã ngạch 15.115) phải tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo dục mầm non. 

b)    Thí sinh dự tuyển ngạch giáo viên tiểu học (Mã ngạch 15.114) và trung học cơ sờ ( mã ngạch 15a.202) phải tốt nghiệp hệ chính quy các trường công lập, trong đó: 

 Giáo viên Tiểu học tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên ngành giáo dục tiểu học; Giáo viên THCS tốt nghiệp Đại học Sư phạm; Giáo viên dạy tin học bậc tiểu học phải có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên ngành Tin học

Thí sinh tốt nghiệp hệ chính quy các trường công lập không thuộc ngành I sư phạm phải có thêm chứng chỉ sư phạm.  

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển đặc cách và hình thức xét tuyển  

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ

-   Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ từ ngày 15/7/2013 đến 17 giờ ngày 03/8/2013 (vào giờ hành chính các ngày làm việc) 

-    Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng.

(Thí sinh có thể tự làm hồ sơ theo mẫu đơn quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ )

Thông tin chi tiết được nêu tại Kế hoạch tổ chức tuyến dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiếu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện Đan Phượng năm 2013, được niêm yết công khai tại UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường có chỉ tiêu tuyến dụng và được đãng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Đan Phượng (www.danphuong.hanoi.gov.vn)

Điện thoại liên hệ: Phòng Nội vụ huyện 0433 638085. 

Thí sinh trúng tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học, THCS phải cam kết làm việc tại huyện Đan Phượng tối thiếu 03 năm.

Kế hoạch tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

 

 

 

Quay lại | Lên đầu trang
 
Đơn vị hành chính
 
   
 
Thông báo
 
   
   
  Những khúc tình ca
   
     
   
  Videos
   
     
   
  Doanh nghiệp tiêu biểu